O Nas

CNC MODERN –  INNOWACYJNE CENTRUM EDUKACYJNO USŁUGOWE

Powstało w celu dostarczenia kompleksowej oferty w obszarze szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm, od początku swojej działalności była ukierunkowana tylko na wąsko wyspecjalizowane branże techniczne.

Zapewniamy zwiększenie efektywności funkcjonowania firm produkcyjnych, oraz ich rozwój, poprzez:
– szkolenia pracowników,
– doradztwo – wsparcie techniczne,
– sprzedaż oprogramowania CAD/CAM
– projektowanie CAD/CAM
– optymalizacja, wdrożenie produkcji,

Współpracujemy przy realizacji usług szkoleniowych z podmiotami komercyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, które często są zleceniodawcami szkoleń w ramach realizowanych przez siebie projektów unijnych.
Firma posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno komercyjnych jak i dofinansowanych ze środków EFS, swoje usługi realizujemy  na terenie wszystkich województw.


MISJĄ

CNC MODERN jest działanie na rzecz ciągłego rozwój firm oraz usług szkoleniowych, w odpowiedzi na potrzeby rynku, o nowe, interesujące tematy. Promując ideę uczenia się dbamy o utrzymanie najwyższych standardów jakości usług.

Posiadamy niezbędne zaplecze, w pełni wyposażone sale szkoleniowe , oraz park maszynowy na wysokim poziomie .

Doświadczenie jakie wynieśliśmy z tego zakresu, bogate zaplecze, wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjna z firm produkcyjnych doliny lotniczej gwarantuje wysoką jakość szkoleń oraz usług.


Firma CNC MODERN – Przedmiot działalności:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY EDUKACJI.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, pod numerem ewidencyjnym:
2.18/00118/2014.